Rapport från styrelsemöte HVF

Vi tackar avgående styrelsemedlemmarna Lennart Beckman, Anders Alfredsson och Nicklas Berild Lundblad för ert värdefulla arbete.

Vi i styrelsen för Halleberg Vårholma Tomtägarförening har haft vårt konstituerande styrelsemöte med inval av nya styrelsemedlemmar samt avtackning för dem som avgått under året.

Nya inval: Thomas Nilsson (ordförande), Lars Ulrichs (vice ordförande), Katharina Larsson (kassör), Peter Javestad (hamnkapten).
Omval: Charlotte Steen (sekreterare, informationsansvarig), Roland Edegran (ledamot), Catharina Brundin (ledamot).
Avgående: Nicklas Berild Lundblad, Lennart Beckman, Anders Alfredsson.

Punkter som beslutades:

  • Stolparna under vattnet vid gästbryggan i Hemviken tas bort. (Är nu borttagna)
  • En underhållsplan om 3 år ska tas fram för vägar, grönområden och anläggningar.
  • En underhållsplan om 5 år ska tas fram för hamnen.
  • Hjärtstartaren vid föreningshuset i Hemviken kontrolleras. (Är nu kontrollerad)
  • Vägarna kommer att grusas, där det bäst behövs under juli månad.
  • Viktigt att alla tomtägare håller rent runt sina tomtgränser, klipper häckar, träd etc, enligt HVF:s stadgar.

Till sist söker vi nya medlemmar till vår festkommitté som idag består av Benny Hermansson, Johan och Lena Geeber samt Hans Åkerman. Kontakta styrelsen för mer information.

Vi önskar er alla en skön sommar!

En reaktion till “Rapport från styrelsemöte HVF

Lämna ett svar