Välkommen till Halleberg!


Välkommen till Halleberg Vårholma Tomtägarförening (HVT). Föreningen företräder sedan 1936 medlemmar som bor på Vårholma Ö i Lindalssund, och är den äldsta föreningen av tre på ön. I föreningens verksamhet ingår småbåtsverksamheten i Hemviken, skötseln av vägnätet på föreningens område, underhåll och skötsel av badstranden i Sandviken samt skötsel av vänthus och ångbåtsbryggan vid Halleberg.

Föreningen drivs ideellt och medlemmarna arbetar tillsammans på dagsverken för att se till att underhålla de gemensamma intressena. Inom föreningen anordnas också sociala aktiviteter, som midsommarfirande och en årligen återkommande kräftskiva av den informella festkommittén.

Den här webbplatsen innehåller information om alltifrån praktiska frågor som sophantering till ett pågående projekt som dokumenterar föreningens historia. Om du har några frågor får du gärna kontakta oss.

Väl mött på ön!

Styrelsen.

Vill du prenumerera på nyheter? Skriv in din e-postadress nedan