Viktiga datum för 2023

Vintervy tagen av Nicklas Berild Lundblad.

Följande datum gällande dagsverken samt årsstämma beslutades av HVTF:s styrelse för år 2023.

Obligatoriskt dagsverke: 15 april 2023.

Obligatoriskt hamndagsverke: 13 maj 2023.

Årsstämma: 27 maj 2023 kl. 11:00 i Hemviken.

Frivillig arbetsdag: 14 oktober 2023.

OBS! Då Sjöräddningen ej längre samlar in returburkar beslutades att respektive medlem, från och med nu, ansvarar för hantering av sina egna returburkar.