Forum – bruksanvisning för Digital Stämma 2021

I anledning att försöka se till att forumet kan användas som avsett publicerar vi här en kortare instruktion i hur man använder det.

Gå till https://halleberg.org/forum/forum/arsstamma-2021/ – notera att ingen inloggning krävs.

Det du ser då är följande:

Under ämnen finns olika inlägg – varje inlägg är fristående och kan kommenteras/svaras på. Du kan välja att starta en ny diskussion genom att lägga till ett ämne eller svara på ett redan postat ämne. Vi går igenom båda nedan.

Om du vill lägga till ett nytt ämne – klicka på “Nytt ämne” – enligt nedan:

Du får du upp ett formulär där du kan lämna en kommentar, ställa en fråga eller starta en ny diskussion.

Fyll i ämne och din kommentar och klicka skicka. Du har nu postat ett inlägg!

Svara på andra inlägg eller frågor. Om du ser en fråga du vill svara på klickar du bara på denna. Säg att vi vill svara på Digital Stämma 2021 enligt nedan:

Du klickar då på denna. Då får du upp inlägget från Nicklas med eventuella kommentarer. Här med en testkommentar:

Om du vill svara klickar du på “Svara”.

Då kommer återigen ett formulär upp längst ned i den aktuella diskussionen:

Fyll i och klicka på skicka så har du kommenterat på en tråd.

Digital stämma

Uppdatering:

Hej alla! 
Nu öppnar vi den digital stämman in HVT för 2021. Vi skulle vara mycket tacksamma om alla medlemmar så snart det går tar del genom att använda den digitala röstsedel som vi tagit fram. 
Glöm inte att ange namn och fastighetsbeteckning! 
För den som vill diskutera eller ställa frågor finns möjlighet att använda det forum vi satt upp för stämman på vår webbplats. Delar av den nuvarande styrelsen kommer också att finnas på plats i Hemviken mellan kl 11-12 den 29.5 för den som vill ställa frågor personligen. Under stämmans gång svarar jag gärna på frågor på telefon enligt nedan. 
Vänliga hälsningar, 
Styrelsen gm Nicklas 

Styrelsen har efter det att folkhälsomyndigheten förlängt restriktionerna beslutat att försöka genomföra årets stämma digitalt. Vi återkommer snarast om formerna för detta – här och på epost.

Se Folkhälsomyndighetens sida för detaljer om deras rekommendationer.