Höstuppdatering från styrelsen

  • Frivillig arbetsdag äger rum lördagen den 14 oktober. Vi startar kl 09.00. Ärtsoppelunch kl 12.00 och fika kl 15.00.
  • Anmälan görs till styrelsen@halleberg.org. Därefter skickas det ut en aktivitetslista till anmälda deltagare.
  • Upphandling av entreprenör för renovering av Hallebergs kaj kommer att ske under hösten 2023. För mer information kontakta Roland Edegran.
  • Efter ett stort åsknedslag på ön som resulterade i brand och med efterföljande mejl och telefonsamtal från oroliga medlemmar, har styrelsen nu diskuterat frågan om ett *brandvärn på Vårholma. Frågan kommer att tas upp på nästa styrelsemöte och eventuellt kommer det att tas beslut om en arbetsgrupp som gör en analys av materiel samt kostnader.
  • Styrelsen kommer att uppdatera dem ekonomiska planen som är underlag för medlemsavgifter och hamnarbete för 2024.
  • Efter önskemål om fler aktiviteter vid midsommarfirandet, är nu Joakim Wernberg ansvarig för att utveckla firandet 2024 och framåt. Han tar gärna tar emot idéer och medhjälpare.
  • Nästa styrelsemöte äger rum den 4 november 2023.

*Brandvärn är en förstärkningsresurs för en ordinarie kommunal brandkår, där brandmännen normalt består av frivilliga.