Anmälan till Boule-VM

Glöm inte att anmäla dig till årets traditionella Vårholmamästerskap, VM, i Boule 2021.

Anmälan med uppgift om lagets namn, lagmedlemmar, aktuella telefonnummer och e-postadress ska göras senast torsdag 2021-07-01. Anmälan kan göras till Jan Dammberg,
070-772 69 79 via sms eller via mail, jan@pov.se. Spelschema för gruppspelet kommer att vara uppsatt senast fredag 2021-07-02 så att gruppspelet kan påbörjas redan den helgen.

Byte av lås till soprum

För att förhindra att obehöriga lämnar sopor i soprummet kommer låset till soprummet att bytas ut nu på fredag, den 11 juni. Medlemmar kan under grovsopdagen den 12 juni kl 13.00-14.00 kvittera ut en ny nyckel vid Hallebergs brygga. Det är alltså 1 nyckel per fastighet som gäller.

Medlemmar som inte är på Vårholma den 12 juni kan vända sig till vice ordförande Lasse Ulrichs (lars.ulrichs@hammarskiold.se) för att bestämma annan tid för utkvittering av nyckel.

Utvalda

Grovsopor 2021

Lördagen den 12 juni kl 13.15-14.00 kommer grovsopsfärjan till Halleberg. I samband med detta vill vi erinra om de regler som gäller för grovsoporna.

Den första, och absolut viktigaste regeln, är att man slänger sina egna sopor. Det är inte okej att lägga ned sopor och sedan inte bära ombord dem.

Därutöver har vi sagt att det vore bra om man inte lägger ned sopor förrän torsdagen och att man bör respektera de regler som gäller samt tar hänsyn till de begränsningar som finns — inte mer än en kubikmeter byggsopor. OBS! inga gummidäck. I övrigt tar färjan emot:

•                        el-avfall

•                        metallskrot

•                        farligt avfall

•                        returpapper

•                        kartong

•                        glasförpackningar

•                        vitvaror inklusive kyl/frys

•                        träavfall som inte är impregnerat eller målat

•                        restavfall som inte går att återvinna, exempelvis möbler, madrasser och spegelglas.

VM i boule 2021

Nu är det åter dags för de traditionella Vårholmamästerskapen, VM, i Boule. Nedan följer information från initiativtagare Janne Dammberg.

Deltagande lag lottas in i två grupper, A och B
Varje lag ska bestå av minst 2 och högst 4 personer, endast 2 personer kan spela i en match.
Tävlingen börjar med ett gruppspel där lagen inom respektive grupp möter varandra i ett seriespel och där de fyra bäst placerade lagen går vidare för fortsatt tävlande i kvartsfinaler. Den inbördes placeringen inom grupperna avgör sedan vilka som möter vilka, se nedan.

Ettan Grupp A-Fyran Grupp B Match 1
Tvåan Grupp A-Trean Grupp B Match 2
Trean Grupp A-Tvåan Grupp B Match 3
Fyran Grupp A-Ettan Grupp B Match 4
Semifinalerna spelas enlig följande:
Vinnare Match 1-Vinnare Match 3 Match 5
Vinnare Match 2-Vinnare Match 4 Match 6

Alla matcher spelas i bäst av 3 set och först till 13 poäng gäller för samtliga matcher.

Anmälan med uppgift om lagets namn, lagmedlemmar, aktuella telefonnummer och e-postadress ska göras senast torsdag 2021-07-01, gärna tidigare. Anmälan kan göras till Jan Dammberg,
070-772 69 79 via sms eller via mail, jan@pov.se.

Spelschema för gruppspelet kommer att vara uppsatt senast fredag 2021-07-02 så att gruppspelet kan påbörjas redan den helgen.
Gruppspelet påbörjas lördag 2021-07-03 och färdigspelas senast fredag 2021-07-23
Regler för placering är enligt följande:

 1. Bäst av antal vunna matcher
 2. Inbördes resultat
 3. Antal vunna set
 4. Poängskillnad
 5. Mest antal poäng, (t.ex. om två eller fler lag inte kan skiljas enligt pkt. 1-4)

  Kvartsfinalerna startar lördag 2021-07-24 och färdigspelas senast fredag 2021-07-30
  Semifinaler spelas lördag 2021-07-31 med början kl. 12.00
  Finalen spelas lördag 2021-08-07 kl. 12.00
  En viss flexibilitet finns för angivna tider förutom för semifinaler och final.

Årsstämman 2021 avslutad

Medlemmar! Vi har ett resultat! 


Igår kväll kl 23.59 stängde vad som blivit en av de stämmor där flest medlemmar deltagit. Med 48 röstande medlemmar (se bif. röstlängd) kan konstateras att vi nått fler medlemmar än under de senaste decenniet. Min egen rekommendation till styrelsen framgent är att tillhandahålla digital röstsedel vid sidan av den fysiska stämman för att maximera deltagandet. 

Beslut

Stämman beslutade med klar majoritet – mer än 90% av medlemmarna – att begränsa längden på båtar i Hemviken till 7,55 m – en åtgärd som den avgående styrelsen tror inte bara är nödvändig utan fredar Hemvikens karaktär som småbåtshamn. Liksom breddbegränsningarna kan denna regel endast ändras av en årsstämma, dessutom – något som gör den extra robust. 
Stämman beslutade också om att införa regler om gästplats, med en nästan lika stor majoritet – 89% – och därmed införs en ny regel om gästplatsen som tydliggör hur den kan användas. Läs gärna igenom denna regel en gång till inför sommaren!
Båda dessa förändringar har nu införts i ordningsföreskrifterna som bifogas detta mejl, och som också uppdaterats på hemsidan samt anslås på båthuset i Hemviken under dagen och gäller omedelbart. 
Även styrelsens förslag om att ändra i stadgarna antogs med stor majoritet, men måste – för att gälla – bekräftas av en kommande stämma. 
Det kan tyckas små förändringar, men det finns anledning att påminna om att ordningsföreskrifterna representerar en överenskommelse mellan alla oss som bor på Vårholma om hur vi skall uppföra oss och agera för att uttrycka en ömsesidig respekt. Det kan vara en bra idé att läsa igenom dem och påminna sig om vad de innehåller – det finns ett fint värde i att vi har dessa.  

Val av ny styrelse

Så, till det mest spännande – stämman valde enhälligt en ny styrelse: 

 • Thomas Nilsson, ordförande. 
 • Lars Ulrichs, vice ordförande. 
 • Charlotte Steen, sekreterare. 
 • Katarina Larsson, kassör.
 • Catharina Brundin, ledamot.  
 • Roland Edegran, ledamot. 
 • Peter Javestad, ledamot.   

Ett stort och varmt grattis till den nya styrelsen och till oss på ön som får en mycket bra representation. Samtidigt vill jag passa på att tacka Lennart Beckman. Margaretha Wallin och Anders Alfredsson som båda avgår efter mycket gott arbete (och själv tacka för den tid som varit)!  
Den nya styrelsen finns redan uppdaterad på hemsidan, och tillträder med omedelbar verkan. 
Protokoll, röstlängd samt en kopia av de nya ordningsföreskrifterna bifogas detta mejl. 
Tack för gott deltagande och väl mött på ön! 

Den avgående styrelsen gm Nicklas