Minnesord Ulla & Kenth Javestad

Ulla och Kenth Javestad.
Ulla var tidigare föreningens webmaster
och Kenth var tidigare föreningens ordförande och hamnkapten.

Styrelsen har den ledsamma uppgiften att meddela att Ulla Javestad gått bort. Ulla var, som många av er vet, föreningens webbmaster under det senaste decenniet och lade ned mycket tid, arbete och möda på att se till att vi hade en fin uppdaterad webbplats – ett arbete som inspirerat och inarbetats i den nuvarande webbplatsen också. Förutom detta arbete, var Ulla också återkommande värdinna för den styrelsemiddag som föreningen anordnat regelbundet för avgående styrelsemedlemmar. Hennes vänlighet, fantastiska matlagning och stora hjärta kommer att saknas oss. Tillsammans gjorde Kenth och Ulla Javestad Vårholma till en vänligare, roligare och mer välordnad ö. Vi kommer att sakna dem mycket, och våra tankar går – i samband med Ullas begravning – till familjen.

/Nicklas Berild Lundblad, avgående ordförande

Rapport från styrelsemöte HVF

Vi tackar avgående styrelsemedlemmarna Lennart Beckman, Anders Alfredsson och Nicklas Berild Lundblad för ert värdefulla arbete.

Vi i styrelsen för Halleberg Vårholma Tomtägarförening har haft vårt konstituerande styrelsemöte med inval av nya styrelsemedlemmar samt avtackning för dem som avgått under året.

Nya inval: Thomas Nilsson (ordförande), Lars Ulrichs (vice ordförande), Katharina Larsson (kassör), Peter Javestad (hamnkapten).
Omval: Charlotte Steen (sekreterare, informationsansvarig), Roland Edegran (ledamot), Catharina Brundin (ledamot).
Avgående: Nicklas Berild Lundblad, Lennart Beckman, Anders Alfredsson.

Punkter som beslutades:

  • Stolparna under vattnet vid gästbryggan i Hemviken tas bort. (Är nu borttagna)
  • En underhållsplan om 3 år ska tas fram för vägar, grönområden och anläggningar.
  • En underhållsplan om 5 år ska tas fram för hamnen.
  • Hjärtstartaren vid föreningshuset i Hemviken kontrolleras. (Är nu kontrollerad)
  • Vägarna kommer att grusas, där det bäst behövs under juli månad.
  • Viktigt att alla tomtägare håller rent runt sina tomtgränser, klipper häckar, träd etc, enligt HVF:s stadgar.

Till sist söker vi nya medlemmar till vår festkommitté som idag består av Benny Hermansson, Johan och Lena Geeber samt Hans Åkerman. Kontakta styrelsen för mer information.

Vi önskar er alla en skön sommar!

Allsång på Vårholma

Onsdagen den 4 augusti är det åter dags för vår uppskattade allsångskväll!
Välkommen till Hemvikens dansbana, Halleberg, kl 20.00.

Var med och sjung kända allsånger eller kom för att lyssna och träffa grannar! I år med gästartister!
Ta med det du vill äta eller dricka!
Välkomna även ni från andra föreningar på Vårholma!

Vid dansbanan finns en låtlista där du kan kryssa för dina favoriter. Saknar du någon favoritlåt får du gärna lägga till den i listan! Låtlistan tas ner lördagen 31/7.
Om du vill uppträda kan du höra av dig till Kurt, senast några dagar innan allsångskvällen.

PS. Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. DS

Halleberg Vårholma tomtägarförening
Helena G
070-828 28 11
Kurt A
070-586 35 00