Kajrenovering och nya livbojar

Samtliga fyra livräddningsbojar har bytts ut, då en medlem i HVTF sett till att vi erhållit fyra nya med trycket “Hallebergs Tomtägarförening”.

Styrelsen sökte i maj månad 2023 om bidrag för att renovera kajen i Halleberg.
Vid en besiktning av kajen månaden innan upptäcktes att betongfundamentet börja vittra sönder och behöver därför åtgärdas inom 2 år. Landstinget har godkänt ett bidrag om 175 tusen kronor.
Styrelsen uppskattar kostnaden till 350 tusen kronor i första renoveringsprojektet.

Under ett kraftigt åsknedslag i maj fick en medlem i föreningen se sin bod brinna ner till grunden. En lärdom han vill dela med sig av är att se till att ni alla har byggnader inklusive huvudbyggnaden försäkrade samt att med jämna mellanrum även fota byggnaderna inuti.

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar!