Mycket blev gjort på vårens hamndagsverke

Styrelsen vill tacka alla er som ställde upp och gjorde ett fantastiskt arbete på vårens hamndagsverke. Det blev bland annat en ny sittbänk i Sandviken, ordning och reda i Sjöboden, taktegelhögen är nu flyttad under “Gradängerna”, taxibryggan har fått ett nytt skyddsdäck, bänkar är oljade och till sist har dansbanan fått sig en rejäl växtuppfräschning!

Bildbevis nedan. Fotograf Rita Palmgren.

Påminnelse! Viktiga datum för 2023

Snart är det (förhoppningsvis) vår. Bild hämtad från varholma_halleberg Instagram.

Följande datum gällande dagsverken samt årsstämma beslutades av HVTF:s styrelse för år 2023.

Rapport från Styrelsemöte: En ekonomisk prognos för HVTF 2023 – 2033 kommer att skickas ut till HVTF:s medlemmar före den 15 mars 2023.

Obligatoriskt dagsverke: 15 april 2023.

Obligatoriskt hamndagsverke: 13 maj 2023.

Årsstämma: 27 maj 2023 kl. 11:00 i Hemviken.

Frivillig arbetsdag: 14 oktober 2023.

OBS! Då Sjöräddningen ej längre samlar in returburkar beslutades att respektive medlem, från och med nu, ansvarar för hantering av sina egna returburkar.

Ha koll på höstens aktiviteter

Lördagen den 15 oktober är det dags för höstens frivilliga arbetsdag som pågår från kl 09.00 till kl 15.00. Anmälan kan göras till styrelsen på hemsidan.

Torsdagen den 17 november stänger soprummet för säsongen.

30 november till den 1 mars 2023. Båttrailer får ej finnas på föreningstomten under denna period! Samtliga trailer ska vara märkta med namn samt mobilnummer, när de ställs upp på föreningstomten.

Styrelsen arbetar med att ta fram en ekonomisk tioårsplan för HVTF. Denna ska vara underlag för att besluta om medlems- och båtavgifter vid stämman 2023.

Sjöräddningen har meddelat att de tyvärr ej längre kommer att kunna hämta returburkar och flaskor. Styrelsen arbetar med att finna en annan lösning på returhanteringen.

Dags för årets hämtning av grovsopor

Lördagen den 11:e juni, mellan klockan 12.15 och 13.00, kommer Värmdö kommun att arrangera hämtning av grovsopor vid Hallebergs brygga. Det är ett utmärkt tillfälle att köra ned grovsopor, men som alltid är det vissa saker att tänka på.

För det första får man inte lägga ned avfall för tidigt, eftersom det finns risk att det flyger i sjön eller skadar vår gemensamma allmänning. Man får tidigast köra ned avfall under torsdagen den 9:e juni.

För det andra är det en självklarhet att man själv är på plats och bär ombord sitt avfall.

För det tredje måste man ha koll på vad färjan tar emot. Det är värt att notera att man inte emot exempelvis däck eller andra material som inte kan lämnas vid återvinningscentral. Det man tar emot är:

 • el-avfall
 • metallskrot
 • farligt avfall
 • returpapper
 • kartong
 • glasförpackningar
 • vitvaror inklusive kyl/frys
 • träavfall som inte är impregnerat eller målat
 • restavfall som inte går att återvinna, exempelvis möbler, madrasser och spegelglas.

För det fjärde bör noteras att privatpersoner får lämna högst en kubikmeter byggavfall. Om du har mer får du beställa en container på egen bekostnad.

Vi som lämnar avfall samlas i god tid innan färjan kommer och hjälps åt att se till att det blir rent och snyggt efteråt. Om du har något att slänga syns vi på lördag!

Dags för hamnarbete

Lördagen den 14 maj kl 10.00 – 14.00 är det dags för hamnarbetsdag. Alla som har en båtplats i Hemviken eller i Sandviken är kallade. Samling i Hemviken.

Arbetsaktiviteter under dagen:

 • Grusning av kvarvarande vägar.
 • Åtgärda markyta ”Dyviken”(Leif Bergkvist)
 • Städa Sjöbod.
 • Städa runt hamnplan samt under dansbanan.
 • Elda Sandviken om möjligt.
 • Ta upp stenar på hamnplan samt Halleberg.
 • Flytta tegelpannor.
 • Färdigställa Midsommarstång.
 • Olja bänkar (Peter Okmian)