Dagsverkesaktiviteter 2021

Uppdaterad: 2021-03-31

Vi har bestämt att avvakta med våra vägar tills vi vet hur det blir med fibergrävningarna.

Elda på föreningstomt. OBS! Innan kontrollera eldningsförbud, vind och väder.

Sittbänk utanför Hasse Å. en trasig planka. Finns bräder i Halleberg.

Rensa brunn Källviken.

Ny handpump föreningstomt, (Gårdspump Gustavsberg). Finns på ön, vi inväntar montage.

Rensa sly på föreningsmark Källviken.

Se över dike och vägtrumma mellan norrgärdet och Källviken.

Hemviken:

Ta upp stenar på båtupptagningsytan samt övriga gräsytor där föreningen klipper gräs.

Eluttag stolpar. Så att vi har fler platser att dra el ifrån förutom båthus, vinsch och dansbana.

Rensa sly.

Inventera om något behöver åtgärdas med bommar.

Ny picknickbänk bredvid ladan, (elda upp den gamla innan någon gör sig illa). Roland.

Inventera om något behöver ses över på dansbanan.

Lägga i bommar. Pågår även löpande av båtplatsinnehavare.

Halleberg:

Bildäck Taxibrygga. Däck ligger bakom vänthuset. Lelle.

Göra rent vänthustak från löv och barr. 

Trasig dörrstängare vänthus. Lelle.

Bygga en liten förvaringslåda för sand för att vid behov sanda ångbåtsbryggan vintertid. Lelle köper ut material.

Ny låskolv soprum och nya nycklar. Beställt och klart men vi avvaktar p.g.a. pandemin, svårt med nyckelutdelning.

Inventera om något behöver åtgärdas på ångbåtsbryggan. 

Stadga upp insynsplanket runt returglasbehållarna.

Reparera taket på anslagstavlan.

Rensa sly.

Sandviken:

Inventera om vi bättre kan förankra båtrampen.

Rensa sly. (göra ett litet större jobb i år). Röjsågar behövs, kanske kan vi bränna av gräs redan i påskhelgen som vi gjorde förr. Lelle.

Uppdatering från styrelsen 3:e april 2021

Väl mött och hoppas att ni njuter av påsken på ön. Här litet information från styrelsen.

  • Sophuset är nu öppet, tänk på att hålla ordning och snyggt!
  • Styrelsen hoppas fortfarande på att kunna hålla styrelsemöte utomhus den 29.e maj, men återkommer i frågan.
  • Dagsverken har bestämts till den 10:e april (allmänt) och den 15:e maj (hamn) – men dessa kommer att vara frivilliga som föregående år i anledning av pandemin.
  • Den 15:e skall båtarna vara i. I god tid innan kommer en båtplatsfördelning att anslås nere i Hemviken. Kom ihåg att anmäla ändrat båtinnehav så tidigt som det går!

Det är allt för denna gång. Ta hand om er i pandemitiderna och hoppas vi ses på ön.