Årsstämman 2021 avslutad

Medlemmar! Vi har ett resultat! 


Igår kväll kl 23.59 stängde vad som blivit en av de stämmor där flest medlemmar deltagit. Med 48 röstande medlemmar (se bif. röstlängd) kan konstateras att vi nått fler medlemmar än under de senaste decenniet. Min egen rekommendation till styrelsen framgent är att tillhandahålla digital röstsedel vid sidan av den fysiska stämman för att maximera deltagandet. 

Beslut

Stämman beslutade med klar majoritet – mer än 90% av medlemmarna – att begränsa längden på båtar i Hemviken till 7,55 m – en åtgärd som den avgående styrelsen tror inte bara är nödvändig utan fredar Hemvikens karaktär som småbåtshamn. Liksom breddbegränsningarna kan denna regel endast ändras av en årsstämma, dessutom – något som gör den extra robust. 
Stämman beslutade också om att införa regler om gästplats, med en nästan lika stor majoritet – 89% – och därmed införs en ny regel om gästplatsen som tydliggör hur den kan användas. Läs gärna igenom denna regel en gång till inför sommaren!
Båda dessa förändringar har nu införts i ordningsföreskrifterna som bifogas detta mejl, och som också uppdaterats på hemsidan samt anslås på båthuset i Hemviken under dagen och gäller omedelbart. 
Även styrelsens förslag om att ändra i stadgarna antogs med stor majoritet, men måste – för att gälla – bekräftas av en kommande stämma. 
Det kan tyckas små förändringar, men det finns anledning att påminna om att ordningsföreskrifterna representerar en överenskommelse mellan alla oss som bor på Vårholma om hur vi skall uppföra oss och agera för att uttrycka en ömsesidig respekt. Det kan vara en bra idé att läsa igenom dem och påminna sig om vad de innehåller – det finns ett fint värde i att vi har dessa.  

Val av ny styrelse

Så, till det mest spännande – stämman valde enhälligt en ny styrelse: 

  • Thomas Nilsson, ordförande. 
  • Lars Ulrichs, vice ordförande. 
  • Charlotte Steen, sekreterare. 
  • Katarina Larsson, kassör.
  • Catharina Brundin, ledamot.  
  • Roland Edegran, ledamot. 
  • Peter Javestad, ledamot.   

Ett stort och varmt grattis till den nya styrelsen och till oss på ön som får en mycket bra representation. Samtidigt vill jag passa på att tacka Lennart Beckman. Margaretha Wallin och Anders Alfredsson som båda avgår efter mycket gott arbete (och själv tacka för den tid som varit)!  
Den nya styrelsen finns redan uppdaterad på hemsidan, och tillträder med omedelbar verkan. 
Protokoll, röstlängd samt en kopia av de nya ordningsföreskrifterna bifogas detta mejl. 
Tack för gott deltagande och väl mött på ön! 

Den avgående styrelsen gm Nicklas 

Lämna ett svar