Dags för årets hämtning av grovsopor

Lördagen den 11:e juni, mellan klockan 12.15 och 13.00, kommer Värmdö kommun att arrangera hämtning av grovsopor vid Hallebergs brygga. Det är ett utmärkt tillfälle att köra ned grovsopor, men som alltid är det vissa saker att tänka på.

För det första får man inte lägga ned avfall för tidigt, eftersom det finns risk att det flyger i sjön eller skadar vår gemensamma allmänning. Man får tidigast köra ned avfall under torsdagen den 9:e juni.

För det andra är det en självklarhet att man själv är på plats och bär ombord sitt avfall.

För det tredje måste man ha koll på vad färjan tar emot. Det är värt att notera att man inte emot exempelvis däck eller andra material som inte kan lämnas vid återvinningscentral. Det man tar emot är:

 • el-avfall
 • metallskrot
 • farligt avfall
 • returpapper
 • kartong
 • glasförpackningar
 • vitvaror inklusive kyl/frys
 • träavfall som inte är impregnerat eller målat
 • restavfall som inte går att återvinna, exempelvis möbler, madrasser och spegelglas.

För det fjärde bör noteras att privatpersoner får lämna högst en kubikmeter byggavfall. Om du har mer får du beställa en container på egen bekostnad.

Vi som lämnar avfall samlas i god tid innan färjan kommer och hjälps åt att se till att det blir rent och snyggt efteråt. Om du har något att slänga syns vi på lördag!

Årsstämman 2021 avslutad

Medlemmar! Vi har ett resultat! 


Igår kväll kl 23.59 stängde vad som blivit en av de stämmor där flest medlemmar deltagit. Med 48 röstande medlemmar (se bif. röstlängd) kan konstateras att vi nått fler medlemmar än under de senaste decenniet. Min egen rekommendation till styrelsen framgent är att tillhandahålla digital röstsedel vid sidan av den fysiska stämman för att maximera deltagandet. 

Beslut

Stämman beslutade med klar majoritet – mer än 90% av medlemmarna – att begränsa längden på båtar i Hemviken till 7,55 m – en åtgärd som den avgående styrelsen tror inte bara är nödvändig utan fredar Hemvikens karaktär som småbåtshamn. Liksom breddbegränsningarna kan denna regel endast ändras av en årsstämma, dessutom – något som gör den extra robust. 
Stämman beslutade också om att införa regler om gästplats, med en nästan lika stor majoritet – 89% – och därmed införs en ny regel om gästplatsen som tydliggör hur den kan användas. Läs gärna igenom denna regel en gång till inför sommaren!
Båda dessa förändringar har nu införts i ordningsföreskrifterna som bifogas detta mejl, och som också uppdaterats på hemsidan samt anslås på båthuset i Hemviken under dagen och gäller omedelbart. 
Även styrelsens förslag om att ändra i stadgarna antogs med stor majoritet, men måste – för att gälla – bekräftas av en kommande stämma. 
Det kan tyckas små förändringar, men det finns anledning att påminna om att ordningsföreskrifterna representerar en överenskommelse mellan alla oss som bor på Vårholma om hur vi skall uppföra oss och agera för att uttrycka en ömsesidig respekt. Det kan vara en bra idé att läsa igenom dem och påminna sig om vad de innehåller – det finns ett fint värde i att vi har dessa.  

Val av ny styrelse

Så, till det mest spännande – stämman valde enhälligt en ny styrelse: 

 • Thomas Nilsson, ordförande. 
 • Lars Ulrichs, vice ordförande. 
 • Charlotte Steen, sekreterare. 
 • Katarina Larsson, kassör.
 • Catharina Brundin, ledamot.  
 • Roland Edegran, ledamot. 
 • Peter Javestad, ledamot.   

Ett stort och varmt grattis till den nya styrelsen och till oss på ön som får en mycket bra representation. Samtidigt vill jag passa på att tacka Lennart Beckman. Margaretha Wallin och Anders Alfredsson som båda avgår efter mycket gott arbete (och själv tacka för den tid som varit)!  
Den nya styrelsen finns redan uppdaterad på hemsidan, och tillträder med omedelbar verkan. 
Protokoll, röstlängd samt en kopia av de nya ordningsföreskrifterna bifogas detta mejl. 
Tack för gott deltagande och väl mött på ön! 

Den avgående styrelsen gm Nicklas 

Forum – bruksanvisning för Digital Stämma 2021

I anledning att försöka se till att forumet kan användas som avsett publicerar vi här en kortare instruktion i hur man använder det.

Gå till https://halleberg.org/forum/forum/arsstamma-2021/ – notera att ingen inloggning krävs.

Det du ser då är följande:

Under ämnen finns olika inlägg – varje inlägg är fristående och kan kommenteras/svaras på. Du kan välja att starta en ny diskussion genom att lägga till ett ämne eller svara på ett redan postat ämne. Vi går igenom båda nedan.

Om du vill lägga till ett nytt ämne – klicka på “Nytt ämne” – enligt nedan:

Du får du upp ett formulär där du kan lämna en kommentar, ställa en fråga eller starta en ny diskussion.

Fyll i ämne och din kommentar och klicka skicka. Du har nu postat ett inlägg!

Svara på andra inlägg eller frågor. Om du ser en fråga du vill svara på klickar du bara på denna. Säg att vi vill svara på Digital Stämma 2021 enligt nedan:

Du klickar då på denna. Då får du upp inlägget från Nicklas med eventuella kommentarer. Här med en testkommentar:

Om du vill svara klickar du på “Svara”.

Då kommer återigen ett formulär upp längst ned i den aktuella diskussionen:

Fyll i och klicka på skicka så har du kommenterat på en tråd.

Digital stämma

Uppdatering:

Hej alla! 
Nu öppnar vi den digital stämman in HVT för 2021. Vi skulle vara mycket tacksamma om alla medlemmar så snart det går tar del genom att använda den digitala röstsedel som vi tagit fram. 
Glöm inte att ange namn och fastighetsbeteckning! 
För den som vill diskutera eller ställa frågor finns möjlighet att använda det forum vi satt upp för stämman på vår webbplats. Delar av den nuvarande styrelsen kommer också att finnas på plats i Hemviken mellan kl 11-12 den 29.5 för den som vill ställa frågor personligen. Under stämmans gång svarar jag gärna på frågor på telefon enligt nedan. 
Vänliga hälsningar, 
Styrelsen gm Nicklas 

Styrelsen har efter det att folkhälsomyndigheten förlängt restriktionerna beslutat att försöka genomföra årets stämma digitalt. Vi återkommer snarast om formerna för detta – här och på epost.

Se Folkhälsomyndighetens sida för detaljer om deras rekommendationer.

Dagsverkesaktiviteter 2021

Uppdaterad: 2021-03-31

Vi har bestämt att avvakta med våra vägar tills vi vet hur det blir med fibergrävningarna.

Elda på föreningstomt. OBS! Innan kontrollera eldningsförbud, vind och väder.

Sittbänk utanför Hasse Å. en trasig planka. Finns bräder i Halleberg.

Rensa brunn Källviken.

Ny handpump föreningstomt, (Gårdspump Gustavsberg). Finns på ön, vi inväntar montage.

Rensa sly på föreningsmark Källviken.

Se över dike och vägtrumma mellan norrgärdet och Källviken.

Hemviken:

Ta upp stenar på båtupptagningsytan samt övriga gräsytor där föreningen klipper gräs.

Eluttag stolpar. Så att vi har fler platser att dra el ifrån förutom båthus, vinsch och dansbana.

Rensa sly.

Inventera om något behöver åtgärdas med bommar.

Ny picknickbänk bredvid ladan, (elda upp den gamla innan någon gör sig illa). Roland.

Inventera om något behöver ses över på dansbanan.

Lägga i bommar. Pågår även löpande av båtplatsinnehavare.

Halleberg:

Bildäck Taxibrygga. Däck ligger bakom vänthuset. Lelle.

Göra rent vänthustak från löv och barr. 

Trasig dörrstängare vänthus. Lelle.

Bygga en liten förvaringslåda för sand för att vid behov sanda ångbåtsbryggan vintertid. Lelle köper ut material.

Ny låskolv soprum och nya nycklar. Beställt och klart men vi avvaktar p.g.a. pandemin, svårt med nyckelutdelning.

Inventera om något behöver åtgärdas på ångbåtsbryggan. 

Stadga upp insynsplanket runt returglasbehållarna.

Reparera taket på anslagstavlan.

Rensa sly.

Sandviken:

Inventera om vi bättre kan förankra båtrampen.

Rensa sly. (göra ett litet större jobb i år). Röjsågar behövs, kanske kan vi bränna av gräs redan i påskhelgen som vi gjorde förr. Lelle.

Uppdatering från styrelsen 3:e april 2021

Väl mött och hoppas att ni njuter av påsken på ön. Här litet information från styrelsen.

 • Sophuset är nu öppet, tänk på att hålla ordning och snyggt!
 • Styrelsen hoppas fortfarande på att kunna hålla styrelsemöte utomhus den 29.e maj, men återkommer i frågan.
 • Dagsverken har bestämts till den 10:e april (allmänt) och den 15:e maj (hamn) – men dessa kommer att vara frivilliga som föregående år i anledning av pandemin.
 • Den 15:e skall båtarna vara i. I god tid innan kommer en båtplatsfördelning att anslås nere i Hemviken. Kom ihåg att anmäla ändrat båtinnehav så tidigt som det går!

Det är allt för denna gång. Ta hand om er i pandemitiderna och hoppas vi ses på ön.