Höstuppdatering från styrelsen

  • Frivillig arbetsdag äger rum lördagen den 14 oktober. Vi startar kl 09.00. Ärtsoppelunch kl 12.00 och fika kl 15.00.
  • Anmälan görs till styrelsen@halleberg.org. Därefter skickas det ut en aktivitetslista till anmälda deltagare.
  • Upphandling av entreprenör för renovering av Hallebergs kaj kommer att ske under hösten 2023. För mer information kontakta Roland Edegran.
  • Efter ett stort åsknedslag på ön som resulterade i brand och med efterföljande mejl och telefonsamtal från oroliga medlemmar, har styrelsen nu diskuterat frågan om ett *brandvärn på Vårholma. Frågan kommer att tas upp på nästa styrelsemöte och eventuellt kommer det att tas beslut om en arbetsgrupp som gör en analys av materiel samt kostnader.
  • Styrelsen kommer att uppdatera dem ekonomiska planen som är underlag för medlemsavgifter och hamnarbete för 2024.
  • Efter önskemål om fler aktiviteter vid midsommarfirandet, är nu Joakim Wernberg ansvarig för att utveckla firandet 2024 och framåt. Han tar gärna tar emot idéer och medhjälpare.
  • Nästa styrelsemöte äger rum den 4 november 2023.

*Brandvärn är en förstärkningsresurs för en ordinarie kommunal brandkår, där brandmännen normalt består av frivilliga. 

En reaktion till “Höstuppdatering från styrelsen

  1. Hej, jag räknar med att närvara vid frivilliga dagsverket den 14/10.

    Lelle Beckman

Lämna ett svar