Info om arbetsdagen

Vi startar lördagen den 16 oktober kl 09.00 för de som kan, övriga ansluter vartefter.
Vi kommer att skicka ut ett mejl till er som anmält sig, med information om vilket arbetslag ni tillhör och var ni ska mötas.
Under arbetsdagen kommer via bland annat att elda och röja på föreningstomten, röja slänten i Hemviken, snygga upp och bygga färdigt plank vid Hallebergs brygga, göra bättre framkomlighet på våra vägar samt byta dräneringsrör och gräva diken.

Ni som har eventuella frågor är välkomna att höra av sig till Thomas Nilsson: juridik.finans@gmail.com

Lämna ett svar