Sophuset öppnar för säsongen

Lördagen den 9 april öppnar vi vårt sophus för inlämning av hushållssopor.

Regler för sophuset

Ett rent och trevligt sophus är vårt gemensamma ansvar. Och hyr du ut är du ansvarig för att dina hyresgäster eller eventuella entreprenörer som bor över också vet vad som gäller. Du kan också läsa mer på Värmdö kommuns hemsida.

Sophanteringen är en viktig ordnings- och trivselfråga särskilt med hänsyn till de fastighetsägare som är lokaliserade i närområdet runt Hallebergs brygga. Det åligger samtliga medlemmar och hyresgäster att begränsa olägenheterna med sophuset genom att:

  • Hushållssoporna ska lämnas väl emballerade i sopsäckar som finns att tillgå i sophuset, eller i påsar som knyts ihop.
  • När sopsäckarna är fulla, knyt ihop och byt ut med ny säck.
  • Det är förbjudet att lägga trädgårdsavfall och övriga grovsopor i sophuset.
  • Soptunnan som står utanför vänthuset har alla ett gemensamt ansvar att tömma. Den sätts in i sophuset i samband med sista sophämtningen för säsongen. Det är inte tillåtet att lägga hushållsavfall i denna soptunna av sanitära skäl.
  • Glas ska slängas i glascontainers som står på Hallebergs brygga.
  • Inga vassa föremål får sticka ut genom sopsäcken. Detta kan orsaka personskada.
  • Inga andra sopor än hushållssopor (ej byggmaterial och latrin) får lämnas i sophuset.
  • Tidningar hanteras som grovsopor (Ändring gjord aug 2019)
  • Städning utförs sommartid onsdagar 09.00-11.00. För att underlätta städningen bör vi undvika att ställa ner sopsäckar tisdagar efter 18:00 och onsdagar före kl 09.00.

Sophämtning

Sopbåten – som hjälper oss att bli av med våra hushållssopor – kommer endast en gång i veckan – tisdagar. För att undvika att soporna ligger för länge (speciellt under sommarens varma dagar), undviker vi så gott det går att lägga sopsäckar i sophuset onsdagar och torsdagar.

Lämna ett svar