Föreningens ordföranden

Sedan grundandet 1936 har föreningen haft följande ordföranden.

1936-1948: Edvard Lindberg (ej bild)


1949-1959: Ernst Hemming


1960-1983: Gunnar Åkerman


1984-2000: Olof Elgström


2000-2014: Peter Okmian


2014-2016: Kenth Javestad


2016- 2021 Nicklas Lundblad