Styrelsen

Styrelsen i Halleberg Vårholma Tomtägarförening året 2021/2022 består av följande personer.

Ordförande

  • Thomas Nilsson
  • e-post: thomas@varholma.se
  • Telefon: 0768-259924

Vice ordförande och hamnkapten

Ledamot

Ledamot

Ellionora Sundblom Björk

Telefon: 0768958512

E-post: ellionora.sundblombjork@gmail.com

Ledamot och sekretare

Eva Berg

Telefon

E-post