Motortrafik på föreningens vägar

På årets föreningsstämma togs återigen frågan upp angående mycket motorfordonstrafik på vägarna. Det är framförallt 4-hjulingarna som tenderar till att bli många till antalet och går fort och tyst som oroar. Det är en fråga om tid innan första olyckan är ett faktum.

Styrelsen har diskuterat frågan och för tillfället (2012) skjutit åtgärder förutom detta brev framför sig. Styrelsen kan dock tänka sig att föreslå åtgärder för beslut till stämman 2013. Åtgärder som diskuteras är bl.a. en bom i Hemviken bakom dansbanan för att förhindra onödig trafik till Halleberg. Vägen från Hemviken till Halleberg är det största problemet då husen ligger tätt och nära vägen samt att fler fordon koncentreras närmare Halleberg. Det här vägavsnittet har dessutom dold sikt av t.ex. ladan och häckar vilket gör att barn lätt kan springa ut framför fordonen.

Styrelsens uppfattning idag är:

  • Att vi generellt skall sänka hastigheten på 4-hjulingar och att vi hoppas slippa sätta upp bom och skyltar om hastighetsbegränsning.
  • Att vi i möjligaste mån skall undvika motorfordon på vägavsnittet Hemviken-Halleberg
  • Att vi i möjligaste mån skall undvika motorfordon på vägarna när det är som mest folk ute dvs. från midsommar till skolstart.
  • Att fordonstransporter till Halleberg enbart med sopsäckar bör undvikas, dock kan våra medlemmar som bor längst bort från Halleberg gå ihop och köra många sopsäckar samtidigt.
  • Att fordonstransport endast av personer inte är tillåten.
  • Att fordonstransporter av rörelsehindrade personer alltid är OK.
  • Att fordonstrafik i samband med tunga transporter är försvarbart (även när vi kommer med tung packning till Halleberg/Hemviken).
  • Att fordonstransporter till föreningens eget syfte (gemensamma intresset) underlättar för de som gör insatser (t.ex. grovsopor, städning efter midsommar/ kräftskivor) bör tillåtas.
  • Att fordonstrafik till och från Hemviken är OK under vår/ höst i samband med att vi arbetar med båtarna.