Båtplatsförfrågan

Styrelsen behandlar båtplatsförfrågan efter stadgans prioriteringsordning och tillgång. Båtplats kan endast erhållas för en specificerad båt.