Sophanteringen

Ett rent och trevligt sophus är vårt gemensamma ansvar. Och hyr du ut är du ansvarig för att dina hyresgäster eller eventuella entreprenörer som bor över också vet vad som gäller. Du kan också läsa mer på Värmdö kommuns hemsida.

Regler för sophuset

Sophanteringen är en viktig ordnings- och trivselfråga särskilt med hänsyn till de fastighetsägare som är lokaliserade i närområdet runt Hallebergs brygga. Det åligger samtliga medlemmar och hyresgäster att begränsa olägenheterna med sophuset genom att:

 • Soporna skall lämnas väl emballerade i sopsäckar som finns att tillgå i sophuset, eller i påsar som knyts ihop.
 • När sopsäckarna är fulla, knyt ihop och byt ut med ny säck.
 • Det är förbjudet att lägga trädgårdsavfall och övriga grovsopor i sophuset.
 • Soptunnan som står utanför vänthuset har alla ett gemensamt ansvar att tömma. Den sätts in i sophuset i samband med sista sophämtningen för säsongen. Det är inte tillåtet att lägga hushållsavfall i denna soptunna av sanitära skäl.
 • Glas skall slängas i glascontainers som står på Hallebergs brygga.
 • Inga vassa föremål får sticka ut genom sopsäcken. Detta kan orsaka personskada.
 • Inga andra sopor än hushållssopor (ej byggmaterial och latrin) får lämnas i sophuset.
 • Tidningar hanteras som grovsopor (Ändring gjord aug 2019)
 • Städning utförs sommartid onsdagar 09.00-11.00. För att underlätta städningen bör vi undvika att ställa ner sopsäckar tisdagar efter 18:00 och onsdagar före kl 09.00.

Sophämtning

Sop-båten – som hjälper oss att bli av med våra sopor – kommer endast en gång i veckan – tisdagar. För att undvika att soporna ligger för länge (speciellt under sommarens varma dagar), undviker vi så gott det går att lägga sopsäckar i sophuset onsdagar och torsdaga

Sophusets öppettider

Sophuset öppnar vanligen kring påsk och stänger vid allhelgonahelgen. Medlemmarna är under den stängda perioden ansvariga för att ta hand om sina egna hushållssopor.

Vi tipsar

Många medlemmar av Halleberg Vårholma Tomteägarförening har införskaffat varmkompost-behållare för att minska mängden sopor och skapa sin egen näringsrika jord. Mer information om modellen de flesta har här på Halleberg/Vårholma http://www.bauhaus.se/greenline-master-plus-kompost.html. Följ länk för mer information och pris.

Varmkompost-behållare

Ungefär hälften av hushållens avfall kan komposteras. Komposteringen omvandlar avfallet till näringsrik gödning för grönsaksland och rabatter. Läs mer på Värmdö kommuns hemsida för mer information, tips och om hur du går till väga >>>.

Grovsopor

Värmdö kommun anordnar varje år i maj / juni en färja som hämtar grovsopor. Inga grovsopor får alltså lämnas i sophuset. Inför grovsopshämtningen kan det vara bra att tänka på följande:

 • Inga grovsopor får ställas ned på Halleberg före kl 18.00 torsdagen innan sophämtningen .
 • Fastighetsägare som lämnar grovsopor ansvarar för att egna sopor kommer ombord på grovsopfärjan och lämnas i avsedda behållare. Det är alltså inte okej att bara lämna grovsopor och hoppas att någon annan bär ombord dem på färjan, förstås.
 • Privatpersoner får lämna max 1m3 byggavfall, vid  större mängd måste du beställa en container.
 • Grovsopfärjan tar emot el-avfall, metallskrot, farligt avfall, returpapper, kartong, glasförpackningar, vitvaror inklusive kyl/frys, träavfall som inte är impregnerat eller målat, och restavfall som inte går att återvinna, exempelvis möbler, madrasser och spegelglas.